Bestellen

Bestellen
Als je in de digitale of papieren catalogus hebt gebladerd, zou het zomaar kunnen dat je graag een bestelling wil plaatsen. Je kunt me dan een mailtje sturen via het contactformulier of via stempelenmetlinda@gmail.com.

Zet in de mail het artikelnummer en de naam van de artikelen die je graag zou willen bestellen. Vermeld ook je naam, adres en telefoonnummer. (Je telefoonnummer wordt alleen gebruikt als ik vragen heb.) Vermeld ook hoe je het graag verzonden wil hebben:

  • PostNL  €3,95 voor brievenbuspost met T&T(indien mogelijk)
  • PostNL €6,95 voor pakketpost
  • Kiala  €3,95 (vermeld dan ook het nummer van het Kialapunt erbij)
  • Ophalen in Waalwijk (gratis ;)). We maken dan een afspraak wanneer je kunt komen.

Betaling

Betaling dient voordat ik bestel binnen te zijn. Bij het bevestigen van je bestelling krijg je van mij een mail met mijn rekeninggegevens en de betalingstermijn.

Je kunt je bestelling annuleren tot aan de door mij in de bevestigingsmail gestelde besteldatum en -tijd.  Hieronder staan de annulatierechten van Stampin’ Up!®.

Regels voor annulering en een modelformulier herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Stampin’ Up! herriotstrasse 1, 65028, Frankfurt am Main, Duitsland, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax +49 69 241827 499 of e-mail supportnl@stampinup.com) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht . Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van uw Demonstrator (een zelfstandige verkoper) terug. Uw Demonstrator (een zelfstandige verkoper) betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij zullen de goederen afhalen. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

(Kopieer bij herroeping onderstaand formulier en plak het in Word  of in de mail)

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Formulier voor Herroeping

Aan: Stampin’ Up! Netherlands B.V.

Herriotstraße 1

60528 Frankfurt

am Main

Duitsland

Email: supportnl@stampinup.com

Fax: +49 69 241827 499

Ik/Wij (*) ______________________________ (naam) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) ______________________________ onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op ______________________________________________________________

Ontvangen op ___________________________________________________________

Naam/Namen consument(en) ______________________________________________

______________________________________________

Adres consument(en) ___________________________________________________

______________________________________

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

______________________________________

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Toestemming voor het gebruik van gegevens:

De Stampin’ Up! demonstrator zal de noodzakelijke klantengegevens bewaren en deze alleen doorgeven voor de verwerking van de bestelling en de levering van de goederen in die mate dat dit nodig is voor Stampin’ Up! Netherlands B.V, Stampin’ Up! Europe GmbH en eventueel voor de vervoerder. daarnaast wordt dit ook gedaan ten behoeve van de administratie afdeling van Stampin’ Up! USA inc., in verband met de zogenaamde Safe Harbor bepalingen voor de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming.

Ik ga akkoord, dat mijn persoonlijke gegevens naar Stampin’ Up! Europe GmbH en Stampin’ Up! USA inc., zullen worden doorgegeven voor verwerking en beheer.

1. Algemene informatie

De algemene verkoopsvoorwaarden, zoals vermeld op de achterzijde zijn uitsluitend van toepassing op de bestelling van de klant, bij de Stampin’ Up! Demonstrator. Vragen of klachten met betrekking tot de goederen of tot de levering ervan moeten aan de Demonstrator worden gericht.

2. Bestelen/Bestelformulier

1. Een bindend koopcontract zal tussen de klant en de Stampin’ Up! Demonstrator gesloten worden wanneer de klant en de Stampin’ Up! Demonstrator het bestelformulier aan de achterzijde ondertekenen.

2. Stampin’ Up! goederen worden uitsluitend door Stampin’ Up! Demonstratoren aan klanten aangeboden. Demonstratoren zijn juridisch zelfstandig en zijn geen werknemers van Stampin’ Up! Netherlands B.V.

3. Verkoopprijs en levering

1. De verkoopprijs die op het bestelformulier vermeld staat is bindend. Voor zover er BTW van toepassing is, is deze in de verkoopprijs opgenomen.

2. De verkoopprijs is, nadat de klant en de Stampin’ Up! Demonstrator het bestelformulier ondertekend hebben, verschuldigd en dient binnen de 14 dagen betaald te worden. De Stampin’ Up! Demonstrator is pas na ontvangst van de betaling verplicht de goederen aan de klant te overhandigen.

3. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen, vindt de levering doorgaans binnen 14 dagen na ondertekening van het bestelformulier plaats. De levering van de goederen zal niet vóór ontvangst van de betaling plaatsvinden.

4. Eigendomsrechten

De Stampin’ Up! Demonstrator behoudt het eigendom van de goederen totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

5. Garantie en beperking

1. Mocht een door de klant verkregen artikel defect zijn, dan heeft de klant de keuze óf het defect door reparatie te laten verhelpen óf het artikel te laten vervangen. De Stampin’ Up! Demonstrator is echter gerechtigd om de wijze van genoegdoening te weigeren als daaraan onevenredig hoge kosten zijn verbonden en als de andere wijze van genoegdoening niet te nadelen van de klant is.

2. Wanneer genoegdoening hiervan mislukt, dan kan de klant in principe kiezen voor een verlaging van de prijs (korting) of een annulering (terugtrekken) van het contract, alsmede een schadevergoeding eisen.

3. De aanspraken op fouten of gebreken van de klant ten opzichte van de Stampin’ Up! Demonstrator vervallen volgens wettelijke bepalingen na twee jaar na levering van de goederen.

6. ruilen

1. Ongeacht het juridische Herroepingsrecht, evenals de mogelijke garantiebepalingen overeenkomstig § 5 van deze voorwaarden, heeft de klant de mogelijkheid ongebruikte en verkoopbare goederen zonder opgave van redenen binnen de 90 dagen na levering van een artikel, in overeenstemming met de volgende regels te ruilen. Het terugbetalen van de verkoopprijs is in deze gevallen uitgesloten.

2. Het ruilrecht van de klant is slechts van toepassing als de goederen nog in de huidige catalogus van het bedrijf Stampin’ Up! Netherlands B.V. vermeld staan en nog in originele staat zijn. Stempels die in elkaar gezet zijn worden niet teruggenomen.

3. De klant moet met de Demonstrator in contact treden om de goederen te ruilen of terug te sturen. Het ruilen en terug sturen van Stampin’ Up! goederen kan tot verzendkosten leiden.

4. Indien de klant een artikel voor een duurder artikel wilt omruilen, dan is deze verplicht het verschil in prijs vóór de levering van het nieuwe artikel aan de Stampin’ Up! Demonstrator te betalen. Als het nieuwe artikel goedkoper is dan het om te ruilen artikel, dan wordt het prijsverschil niet aan de klant uitbetaald maar blijft  voor de Stampin’ Up! Demonstrator.

7. Productwijzingen

Het productaanbod van de Stampin’ Up! Demonstratoren is aan wijzigingen onderhevig.

(Beperkte) technische veranderingen evenals wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht vinden onder voorbehoud plaats. in dit geval kan de klant van het Herroepingsrecht gebruik maken.

8. Productkwaliteit

1. kwaliteitskenmerken en de wezenlijke eigenschappen van de goederen zijn in de Stampin’ Up! Catalogus en in het bijzonder in de product informaties beschreven. Deze kunnen ook op de Stampin’ Up! websites van elk land bekeken worden.

2. De door de Stampin’ Up! Demonstrator geleverde goederen zijn kunstnijverheid producten, die qua vorm en uiterlijk wat van de voorbeelden in de catalogus af kunnen wijken. De stempels in deze catalogus kunnen ook enigszins in ware grootte afwijken, wat niet op een defect van het artikel duidt.

3. informatie over de componenten van individuele artikelen (zoals zuurgraad, lignine-gehalte, en andere ingrediënten die invloed hebben op de prestatie of de geschiktheid van de goederen) is van de fabrikant of leverancier van de goederen afkomstig. De Stampin’ Up! Demonstrator neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze opgaven.

9. Eindbepalingen

Wanneer welke bepalingen van dit contract dan ook geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast worden. De hele of gedeeltelijke ongeldige bepaling zal door een geldige bepaling vervangen worden, die het resultaat van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.